HOME O FIRMIE OFERTA KLIENCI KONTAKT
O FIRMIE OFERTA KLIENCI KONTAKT
LOGO

O FIRMIE

EDBAD pracownia doradczo – badawcza to nowoczesna firma na rynku badawczym, łącząca wieloletnie doświadczenie ze świeżością spojrzenia na otaczający Nas świat. Obszarem badawczym, który jest dla Nas priorytetem, jest sektor publiczny. Zespół badaczy skupia swoją uwagę przede wszystkim na kwestiach potrzebnych miastu i województwu. Zespół tworzą specjaliści z każdego obszaru badań społecznych, począwszy od badań ewaluacyjnych przez badania fokusowe, opinii publicznej, sondaże i badania kwestionariuszowe. Aby móc sprecyzować kierunek jakichkolwiek działań w życiu publicznym, należy liczyć się z opinią społeczeństwa. Reakcja na zmieniającą się sytuację polityczną, ekonomiczną czy społeczną, najlepiej widoczna jest w zachowaniach ludzi. Nasi Klienci otrzymują od nas rzetelną informację, niezbędną do podejmowania decyzji związanych z rozwojem ich działalności na rynku.

Zespół badawczy tworzą profesjonaliści z zakresu socjologii, psychologii i marketingu. Dysponujemy zespołem statystyków, którzy gwarantują wysoką jakość prowadzonych analiz. Ponadto współpracujemy z 16 koordynatami regionalnymi.

OFERTA

Odpowiedni dobór metodologii podczas realizacji badania jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o poprawności oraz rzetelności uzyskanych wyników. Polecamy usługi kompetentnego i doświadczonego zespołu badaczy, który potrafi perfekcyjnie diagnozować potrzeby informacyjne klienta i zrealizować badania na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i technik badawczych (ilościowe i jakościowe) oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klienta. Nasza firma oferuje rozwiązania, dzięki którym oczekiwania klienta są w pełni zaspokajane, dbając przy tym o dobór metody oraz techniki badawczej względem badanego zjawiska. Oferuje realizację badań w pełnym procesie badawczym – od projektu badania do raportu końcowego – zarówno w zakresie badań ilościowych jaki i jakościowych. Nasze badania prowadzone są zawsze w sposób zgodny z zasadami poprawności metodologicznej oraz z indywidualnymi wymaganiami klienta.


Metody Ilościowe

Badania ilościowe stosowane są, gdy chcemy opisać dane zjawisko w kategoriach ilościowych. Wyniki takich badań są zwykle prezentowane w postaci tabel, wykresów i procentów.

• Bezpośredni Standaryzowany Wywiad Kwestionariuszowy (PAPI)
• Bezpośredni Wywiad Kwestionariuszowy Wspomagany Komputerowo (CAPI)
• Wywiad Telefoniczny Wspomagany Komputerowo (CATI)
• Wywiad Internetowy Wspomagany Komputerowo (CAWI)
• Ankieta audytoryjna (np. w szkołach, na uczelniach, podczas spotkań lub konferencji)
• Ankieta prasowa
• Ankieta pocztowa
• Ankieta ogólnie dostępna
• Tajemniczy Klient (Mystery Shopping)

Metody Jakościowe

Badania jakościowe realizowane są przede wszystkim, gdy celem badania jest pogłębianie wiedzy na temat danego zjawiska.


• Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI)
• Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)
• Eksperymenty i obserwacje
• Panel ekspercki
• Obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca

Inne

• Analiza danych zastanych (DeskResearch)
• Analiza treści
• Przygotowywanie dokumentów strategicznych
• Szkolenia

KLIENCI

Z usług naszej firmy skorzystali między innymi:


• ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
• Fundacja Wzajemnej Pomocy "ALTERNATYWA"
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie
• Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowe
• Instytut Medycyny Pracy z Łodzi
• Instytut Psychologii Zdrowia z Warszawy
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

• Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
• Ministerstwo Zdrowia
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy
• Powiat Lubelski
• Stowarzyszenie Miasto w Internecie
• Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
• Term – Uniejów
• Uniwersytet Łódzki
• Urząd Gminy Duszniki

• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
• Urząd Miasta Kalisz
• Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle
• Urząd Miasta Kraków
• Urząd Miasta Leszno
• Urząd Miasta Łódź
• Urząd Miasta Poznań
• Urząd Miasta Ruda Śląska
• Urząd Miasta Siedlce
• Urząd Miasta Skierniewice
• Urząd Miasta Sosnowiec
• Urząd Miasta Warszawa

KONTAKT
mapa
ul. Jubileuszowa 22
93-463 Łódź
tel. 693 62 28 28
fax: +48 (42)2039470
E-mail: biuro@edbad.edu.pl