EDBAD pracownia doradczo - badawcza
ul. Jubileuszowa 22
93-463 Łódź
NIP: 729-256-14-98

tel. 693 62 28 28
fax: +48 (42)2039470
e-mail: biuro@edbad.edu.pl